Nezdravé uzeniny


Uzeniny se počítají do zpracovaného masa. To je maso, které bylo zakonzervováno pomocí soli, prošlo uzením, sušením, nebo zavařením v konzervách.

Mezi zpracované maso počítáme:
o   Párky a různé druhy salámů
o   Slaninu a šunku
o   Solené a zakonzervované maso
o   Uzené maso
o   Sušené maso
o   Různé druhy masa v konzervách

Konzumace zpracovaného masa je považováno za nezdravý životní styl. Je známo, že konzumace uzenin má nepříznivé zdravotní účinky, jako je například zvýšený výskyt chronických chorob. Mezi tyto chronické choroby patří:
o   Vysoký krevní tlak.
o   Srdeční onemocnění.
o   Chronická obstrukční plicní nemoc.
o   Rakovina žaludku, střev.

Zpracované maso v sobě obvykle obsahuje dusitany, n-nitrosloučeniny.

N-nitrosloučeniny jsou látky, které mohou způsobovat rakovinu. Jejich složení obsahuje dusitan sodný, který se přidává do zpracovaných mas jako přísada z těchto důvodů:
o   Zdravá, růžová barva masa.
o   Lepší chuť masa potlačením žluknutí.
o   Zabraňuje výskytu bakterií.

Dusitany obsažené ve zpracovaném mase se však mohou proměnit na škodlivé n-nitrosloučeniny. Tyto škodlivé látky se vytvářejí obvykle při vystavení zpracovaných masných výrobků vysokým teplotám, jako je například grilování, nebo smažení. Vzniklé N- nitrosloučeniny mohou způsobovat rakovinu tlustého střeva a žaludku.

Další velice škodlivou látkou ve zpracovaném mase jsou polycyklické aromatické uhlovodíky

Polycyklické aromatické uhlovodíky ve zpracovaném mase vznikají při konzervaci solením nebo sušením. Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou velkou skupinou škodlivých látek, které vznikají při spalování organických hmot. Kouřem se přenesou do vzduchu a nashromáždí se na povrchu uzenin a masa, například při grilování nebo pečení na otevřeném ohni.

Vzniku těchto škodlivých látek napomáhá:
o   Spalování dřeva nebo uhlí.
o   Shoření odkapávajícího tuku.
o   Spálení nebo zčernání masa.