Jak snadno lze provádět GPS sledování vozidel


Není žádným tajemstvím, že filmy nám často ukazují zkreslený obraz reality. Někdy dokonce tak, že realita sama je prakticky nerozpoznatelná. Přesto tam bývají prvky skutečnosti tak, aby celá scéna byla uvěřitelná. Je to především z toho důvodu, že skutečnost je často příliš nudná pro televizní obrazovky, a diváka by nezaujala. Je tedy potřeba ji přibarvit tak, abychom zůstali přilepeni ke svým obrazovkám.ilustrace sledování přes GPS

To se samozřejmě týká i sledovacích scén v policejních seriálech. Příkladem může být GPS sledování vozidel rmc-systém.com. Zde často vidíme zvětšený obraz mapy města, na kterém se v reálném čase zobrazuje, kde se sledované vozidlo právě nachází, a s její pomocí se i koriguje práce policejních týmů, které se jej v terénu snaží dostihnout. Jaká je ale skutečnost?

Rozhodně ne tak růžová. Ačkoliv je pravda, že část vozů je GPS vysílačem vybavena, pro policii rozhodně není jednoduché získat k těmto údajům přístup. Dostanou jej pouze v předem daných případech, a musí o něj předem požádat a svou žádost zdůvodnit.

To znamená, že i kdyby jim vůz unikal, než získají povolení k tomuto způsobu sledování, uplyne taková doba, že chytrý zloděj se tohoto zařízení stihne zbavit. V praxi se tedy rozhodně nepoužívá při policejních honičkách.

Dále je zde fakt, že u nás je touto technologií vybavena pouze nepatrná část našeho vozového parku. Většina automobilů, které na silnici potkáte, jí nedisponují. Zloději samozřejmě dobře vědí, o které modely jde a na ty cílí. Nemají důvod zjednodušovat policistům práci. Je tedy velmi nepravděpodobné, že ukradený vůz bude takto vybaven.brýle s GPS

Ač je tedy realita filmu vzdálená, přesto zde najdeme alespoň malé perličky pravdy. A i přes své nedostatky je to zatím nejlepší sledovací systém, který máme. A ač například automobily jím nejsou obvykle vybaveny, u mobilních telefonů jde o jiný příběh. Proto se používá jeho poloha, nalezená právě pomocí GPS, při hledání pohřešovaných osob.

Je tedy jisté, že tato technologie má budoucnost. A věřím, že se během několika let podaří tyto mouchy vychytat, abychom měli skutečně kvalitní sledovací systém.