Železniční vagóny pro přepravu nákladu

.

Rozmanitost železniční přepravy dokážou docenit především modelářští nadšenci, kteří staví panelová kolejiště. Jestliže se zaměřují na nákladní přepravu, brzy zjistí, kolik různých druhů železničních vagónů vlastně existuje. Víte to i vy?
nákladní vagón.png


Rozdělení nákladních vozů železniční dopravy


Uzavřené kryté – v odborné železničářské hantýrce https://www.privacypolicy.cz/ocelova-konska-sila se jim přezdívá „zetka“. Jsou to zastřešené a uzavřené konstrukce pro přepravu většiny zboží v podobě kusových zásilek nebo zásilek na paletách, které musí být chráněny před povětrnostními vlivy. Na železnici výrazně převažují.
Vagón s odsuvným bokem – je to obdoba krytých vozů, jejichž bočnici lze odsunout na velkou vzdálenost, a kudy je možno zboží nakládat mechanizovaně. Postupně nahrazují „zetka“.
Vysokostěnný přepravní systém – speciálně upravené přepravníky ke skladování uhlí, případně zboží, které nemusí být chráněno před povětrnostními vlivy. Lidově se jim říká „uhláky“.
Plošinový vůz – jedná se pouze o nízké speciály pro nakládku rozměrného zboží. Vůz je opatřen pouze vodorovnou plošinou bez bočního a střešního krytí.
železniční vůz.jpg
Nízkostěnné provedení – podobají se plošinovým, mají však boční stěny, jejichž výška je zhruba 70 – 100 cm. Lépe stabilizují náklad, který nemusí být chráněn před nepříznivými vlivy počasí.
Oplenový vůz – speciální přepravník pro extrémně dlouhé zásilky. Jejich délka může přesáhnout i délku samotného vagónu.
Výsypkové – ty jsou určené pro volně ložené sypké hmoty (písek, štěrk, zeminu apod.)
Nádržky – jsou v provedení cisteren nebo kotlů a vozí se v nich jak kapaliny, tak i stlačené plyny anebo zkapalněné plyny (propan butan, zemní plyn, oxid uhličitý, acetylen, dusík, atd.
Nádobové přepravníky – jsou konstruovány jako přepravní tanky s trvale umístěnými nebo výměnnými nádobami, nejčastěji na minerální a syntetické oleje a technické kapaliny nebo chemikálie. Některé slouží i pro přepravu potravin, např. mléka.
Chladicí a izotermické vozy pro přepravu mražených a chlazených potravin.
cisterny na vagonech.jpg
Hlubinové – se sníženou plošinou mezi nápravami, touto cestou se převáží nadměrně vysoké náklady.
Kontejnerové – pro převážení kontejnerů různých objemů a velikostí.
Kapsové – na ně se nakládají automobilové návěsy.
Systém RoLa – speciálně upravené vozy pro převážení kamionů.
Specializované nezařazené stroje pro údržbu železničních tratí, např. tárovací, přechodové, stavební, opravárenské atd.

.
Železniční vagóny pro přepravu nákladu
4 (80%)1
.