Železniční vagóny pro přepravu nákladu

Rozmanitost železniční přepravy dokážou docenit především modelářští nadšenci, kteří staví panelová kolejiště. Jestliže se zaměřují na nákladní přepravu, brzy zjistí, kolik různých druhů železničních vagónů vlastně existuje. Víte to i vy?
nákladní vagón.png

Rozdělení nákladních vozů železniční dopravy

Uzavřené kryté – v odborné železničářské hantýrce se jim přezdívá „zetka“. Jsou to zastřešené a uzavřené konstrukce pro přepravu většiny zboží v podobě kusových zásilek nebo zásilek na paletách, které musí být chráněny před povětrnostními vlivy. Na železnici výrazně převažují.
Vagón s odsuvným bokem – je to obdoba krytých vozů, jejichž bočnici lze odsunout na velkou vzdálenost, a kudy je možno zboží nakládat mechanizovaně. Postupně nahrazují „zetka“.
Vysokostěnný přepravní systém – speciálně upravené přepravníky ke skladování uhlí, případně zboží, které nemusí být chráněno před povětrnostními vlivy. Lidově se jim říká „uhláky“.
Plošinový vůz – jedná se pouze o nízké speciály pro nakládku rozměrného zboží. Vůz je opatřen pouze vodorovnou plošinou bez bočního a střešního krytí.
železniční vůz.jpg
Nízkostěnné provedení – podobají se plošinovým, mají však boční stěny, jejichž výška je zhruba 70 – 100 cm. Lépe stabilizují náklad, který nemusí být chráněn před nepříznivými vlivy počasí.
Oplenový vůz – speciální přepravník pro extrémně dlouhé zásilky. Jejich délka může přesáhnout i délku samotného vagónu.
Výsypkové – ty jsou určené pro volně ložené sypké hmoty (písek, štěrk, zeminu apod.)
Nádržky – jsou v provedení cisteren nebo kotlů a vozí se v nich jak kapaliny, tak i stlačené plyny anebo zkapalněné plyny (propan butan, zemní plyn, oxid uhličitý, acetylen, dusík, atd.
Nádobové přepravníky – jsou konstruovány jako přepravní tanky s trvale umístěnými nebo výměnnými nádobami, nejčastěji na minerální a syntetické oleje a technické kapaliny nebo chemikálie. Některé slouží i pro přepravu potravin, např. mléka.
Chladicí a izotermické vozy pro přepravu mražených a chlazených potravin.
cisterny na vagonech.jpg
Hlubinové – se sníženou plošinou mezi nápravami, touto cestou se převáží nadměrně vysoké náklady.
Kontejnerové – pro převážení kontejnerů různých objemů a velikostí.
Kapsové – na ně se nakládají automobilové návěsy.
Systém RoLa – speciálně upravené vozy pro převážení kamionů.
Specializované nezařazené stroje pro údržbu železničních tratí, např. tárovací, přechodové, stavební, opravárenské atd.