Ztracené bednění – k čemu je dobré?

Technologie, kdy na stavbě není třeba bednicí formu vytvářet tradičně ze stavebního řeziva a po zatvrdnutí betonu zase odstraňovat, se nazývá ztracené bednění. Kromě toho, že takový způsob urychlí a zjednoduší realizaci betonových konstrukcí, může je i vylepšit. V závislosti na materiálu bednicí formy můžeme například zpevnit či izolovat tepelně nebo zvukově. Ztracené bednění se dá využít při stavbě základů, opěrných zdí, plotů, nosných zdí, stropů i bazénů.

pokládka bednění

V základech

Právě v základech domu se spotřebuje nejvíce betonu. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob budování základových pasů je pomocí prefabrikovaných betonových bednících tvárnic.

Při jejich použití odpadá montáž bednění a uspoří se beton. Jsou převážně z tenkostěnného prostého betonu v různých velikostech a jsou vybaveny zámkovým systémem, aby do sebe dobře zapadly. Kladou se na sebe nasucho, zalévají betonem a zároveň zpevňují ocelovou výztuží. Vylévání betonu musí být opatrné, plynulé, maximálně do výše čtyř řad tvarovek.

Teprve po zatvrdnutí betonu se pokračuje dál stejným způsobem. První řada se ukládá na vybetonovaný podklad, dostatečně zesílený ocelovou výztuží pro možné prasknutí pod tlakem tvárnic a zálivkového betonu. Využití betonových tvarovek však nekončí základy.
dráty v betonu

Lze z nich budovat podzemní stěny, opěrné stěny ve svažitém terénu, ploty i nosné stěny objektů, kde nejsou kladeny vysoké nároky na tepelnou izolaci, například garáže, zahradní sklady nářadí, dílny. Pro využití v zahradní architektuře nezůstaly jen šedé, výrobci umí betonovou hmotu zabarvit do různých odstínů.

Bednění a izolace zároveň

Pokud se chystáte postavit svůj příbytek tak, abyste neplatili zbytečně mnoho za energie, se ztraceným bedněním to docílíte také. Bednící prvky se ztratí v konstrukci nosných zdí, protože současně plní funkci tepelné izolace a eliminují únik tepla přes tepelné mosty na konstrukci.

Samozřejmě, už není z betonu, ale z materiálů s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi. Zatímco betonové jádro v konstrukci přenáší zatížení, je dostatečně tuhé, snese hodně při požáru, docela dobře izoluje zvuk a akumuluje teplo, na schopnost tepelné izolace mu však síly nestačí.

Alternativou betonových bednících tvárnic jsou například dřevocementové tvárnice a desky, tvárnice z liaporbetonu, polystyrenu, keramzitu, konopí či lisované slámy.